Menu

0

0.00 lei

Protectia Datelor

Politica de confidentialitate

Protectia datelor este o prioritate deosebit de importanta pentru noi. Utilizarea paginilor de internet ale site-ului pompeulei.ro este posibila fara indicarea datelor personale; cu toate acestea, daca un subiect de date doreste sa utilizeze servicii speciale prin intermediul site-ului nostru, cum ar fi spre exemplu plasarea unei comenzi, prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea deveni necesara.

CONDITII GENERALE

Siteul web pompeulei.ro, precum si subdomeniile acestuia sunt administrate de catre societatea SC Remo Impex SRL, cu sediul in Targu Mures, str. Deva nr. 8, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J26/1674/1991, identificata cu CIF RO119816, e-mail office[@]pompeulei[.]ro, telefon 0743 035 955.

Ne rezervam dreptul de a modifica prezentul document ori de cate ori este necesar fara o notificare prealabila. Orice modificare adusă prezentului document intra in vigoare imediat dupa publicarea sa pe site. Utilizatorii site-ului vor fi informati despre modificarea prezentului document direct pe site, sau dupa caz, prin e-mail. Fara a aduce atingere celor de mai sus, in cazul in care Utilizatorul site-ului continua sa utilizeze site-ul dupa ce a avut loc o modificare a prezentului document, se considera ca respectivul Utilizator este de acord cu modificarile produse.
Va rugam sa luati in considerare ca accesand site-ul nostru, acceptati in mod neconditionat Politica de Confidentialitate, Politica de Cookie-uri, precum si Termenii si Conditiile Generale de utilizare ale site-ului si a softului. In cazul in care un Utilizator nu este de acord cu una sau toate conditiile stipulate in Termenii si Conditiile Generale de utilizare ale site-ului sau cu Politica de Confidentialitate, Declaratia confidentialiate si Politica de Cookie-uri, nu poate folosi siteul si softul aferent, si este recomandata incetarea utilizarii acestui site. Depunem eforturi pentru a asigura protectia confidentialitatii dumneavoastra atunci cand utilizati serviciile noastre. Prin urmare, avem o politica menita sa stabileasca modul in care datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi procesate si protejate.

EXERCITAREA DREPTURILOR PERSOANELOR VIZATE, RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR

Responsabilul cu protectia datelor desemnat este reprezentat de Andras T, office[@]pompeulei.ro, 0743 035 955.
Acesta este disponibil de Luni pana Vineri, in intervalul 10.00-16.00 pentru exercitarea drepturilor dvs. garantate de GDPR va rugam sa completati formularul de contact sau sa contactati persoana desemnata pe pozitia de DPO Responsabil cu protectia datelor.

DEFINITII

Declaratia privind protectia datelor a solutiilor Remo Impex SRL se bazeaza pe termenii utilizati de legiuitorul european pentru adoptarea Regulamentului general privind protectia datelor (GDPR). Declaratia noastra privind protectia datelor trebuie sa fie lizibila si usor de inteles pentru publicul larg, precum si pentru clientii si partenerii nostri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori sa explicam mai intai terminologia utilizata. In aceaste documente folosim, intre altele, urmatorii termeni:

a) Date personale – Datele personale inseamna orice informatie referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”). O persoana fizica identificabila este una care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date despre locatie, un identificator online sau unul sau mai multi factori specifici fizic, fiziologic, genetic, mental, economic, cultural sau social al acelei persoane fizice.
b) Persoana vizata – Persoana vizata este orice persoana fizica identificata sau identificabila, ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate de catre controlorul responsabil cu prelucrarea.
c) Prelucrarea – Procesare este orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza pe date personale sau pe seturi de date cu caracter personal, indiferent daca sunt sau nu prin mijloace automate, precum colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispozitie in alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.
d) Restrictionarea prelucrarii – Restrictionarea procesarii este marcarea datelor cu caracter personal stocate in scopul limitarii procesarii acestora in viitor.
e) Profilarea – Profilare inseamna orice forma de prelucrare automata a datelor cu caracter personal care consta in utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoana fizica, in special pentru a analiza sau prezice aspecte privind performanta persoanei fizice la locul de munca, situatia economica, sanatatea, preferintele personale , interese, fiabilitate, comportament, locatie sau miscari.
f) Pseudonimizarea – Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel incat datele personale nu mai pot fi atribuite unui anumit subiect de date fara utilizarea unor informatii suplimentare, cu conditia ca aceste informatii suplimentare sa fie pastrate separat si sa faca obiectul unor masuri tehnice si organizatorice care sa asigure ca datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.
g) Controlor sau controlor responsabil de prelucrare – Controlorul sau controlorul responsabil de prelucrare este persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singura sau impreuna cu altii, determina scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; in cazul in care scopurile si mijloacele unei asemenea prelucrari sunt stabilite de legislatia Uniunii sau de statul membru, operatorul sau criteriile specifice de numire a acestuia pot fi prevazute de legislatia Uniunii sau de statul membru.
h) Procesor – Procesorul este o persoana fizica sau juridica, o autoritate publica, o agentie sau un alt organism care prelucreaza date cu caracter personal in numele operatorului.
i) Beneficiarul – Beneficiarul este o persoana fizica sau juridica, o autoritate publica, o agentie sau un alt organism, caruia i se dezvaluie datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o terta parte. Cu toate acestea, autoritatile publice care pot primi date cu caracter personal in cadrul unei anchete anume in conformitate cu legislatia Uniunii sau a statelor membre nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective trebuie sa fie in conformitate cu normele aplicabile privind protectia datelor in conformitate cu scopurile procesarii.
j) Tert – Terta parte este o persoana fizica sau juridica, o autoritate publica, o agentie sau un organism altul decat persoana vizata, controlor, procesator si persoane care, sub directa autoritate a operatorului sau operatorului, sunt autorizate sa proceseze date cu caracter personal.
k) Consimtamant – Consimtamantul persoanei vizate este orice indicatie specifica, informata si lipsita de ambiguitate a dorintelor persoanei vizate prin care el sau ea, printr-o declaratie sau printr-o actiune clara afirmativa, este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc .

 

DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE, SCOPURILE PRELUCRĂRII ȘI TEMEIURILE DE PRELUCRARE

 1. Date de navigare pe Platformă

Sistemele informatice și aplicațiile software utilizate pentru funcționarea Platformei obțin, în mod general, unele Date cu Caracter Personal, a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet.

Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate unor persoane identificate, însă, datorită naturii lor, pot permite, prin prelucrarea și integrarea cu anumite date stocate de terți, identificarea utilizatorilor. Aceste informații includ adresele IP, ora solicitării, metoda folosită pentru a trimite cererea la server, mărimea fișierului obținut în răspuns, precum și alți parametri referitori la sistemul de operare al utilizatorului.

În măsura în care aceste informații duc la identificarea unui utilizator, prevederile acestei Politici de Confidențialitate devin aplicabile.

Scopul prelucrării: Utilizăm aceste date numai pentru a obține informații statistice anonime privind utilizarea Platformei și pentru a verifica funcționarea corectă a acesteia.

Temeiul de prelucrare:

 • Interesul nostru legitim pentru îmbunătățirea Platformei noastre și pentru gestionarea capacităților serverului și pentru păstrarea fără erori a Platformei noastre (art. 6 alin. 1, lit. f GDPR);
 • Îndeplinirea îndatoririlor legale referitoare la aspectele de securitate a sistemelor noastre (art. 6 alin. 1, lit. c GDPR).
 1. Crearea unui cont

În Platforma noastră aveți posibilitatea de a vă înregistra și crea un cont. În acest caz, vom prelucra adresa dumneavoastră de e-mail.

Scopul prelucrării: Scopul acestei prelucrări constă în crearea contului, a furnizării Serviciilor noastre prin intermediul Platformei și oferirea de ajutor în folosirea Platformei.

Temeiul de prelucrare:

 • Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. 1, lit. b GDPR);
 1. Contactarea PompeUlei de către dumneavoastră și oferirea de suport

Aveți posibilitatea de a ne contacta în diferite moduri: prin e-mail, prin telefon, prin formular de contact sau prin chat. În acest caz, vom putea prelucra următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, e-mail, telefon, compania și orice alte informații pe care le furnizați de bunăvoie în momentul în care ne contactați.

Scopul prelucrării: În această situație, vom folosi Datele dumneavoastră cu Caracter Personal doar pentru a vă contacta în legătură cu oferta solicitată sau în legătură cu soluționarea problemei indicate.

Temeiul de prelucrare: Executarea unui contract sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. (art. 6 alin. 1, lit. b GDPR);

 1. Feedback

Aveți posibilitatea de a ne da sugestii de îmbunătățire a Platformei prin funcționalitatea de feedback. În acest caz, vom putea prelucra următoarele Date cu Caracter Personal: e-mail și orice alte informații pe care le furnizați de bunăvoie în momentul în care ne dați feedback-ul.

Scopul prelucrării: În această situație, vom folosi Datele dumneavoastră cu Caracter Personal doar pentru a vă contacta în legătură cu soluționarea problemei indicate.

Temeiul de prelucrare: Consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. 1, lit. a GDPR);

Totodată, când utilizați funcționalitatea de feedback, aveți posibilitatea de a ne da acces la datele de navigare ale sesiunii dumneavoastră (colectate în mod anonim și numai în cazul în care ați agreat la utilizarea cookie-urilor de analiză). În acest caz, datele respective (anonime până la momentul respectiv) vor fi asociate cu dumneavoastră și vor deveni Date cu Caracter Personal.

Scopul prelucrării: În această situație, vom folosi Datele dumneavoastră cu Caracter Personal doar pentru a înțelege mai bine feedback-ul dumneavoastră.

Temeiul de prelucrare: Consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. 1, lit. a GDPR);

 1. Contactarea clienților de către PompeUlei

Pe parcursul furnizării serviciilor noastre vom utiliza adresa de e-mail, numărul de telefon, compania pentru a vă notifica cu privire la orice modificări intervenite în termenii și condițiile de utilizare a Platformei și/sau în legătură cu orice alte aspecte legate de executarea contractului dintre pompeulei.ro și dumneavoastră (de exemplu, aspecte ce țin de utilizarea Platformei, de modificarea documentației, de eventuale probleme tehnice, etc.).

Scopul prelucrării: În această situație, vom folosi Datele dumneavoastră cu Caracter Personal doar pentru a vă contacta în legătură cu aspectele ce țin de executarea contractului dintre pompeulei și dumneavoastră și de furnizarea serviciilor.

Temeiul de prelucrare:

 • Executarea unui contract sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. (art. 6 alin. 1, lit. b GDPR);
 1. Comunicări comerciale

Aveți posibilitatea de a opta pentru primirea de comunicări comerciale prin intermediul e-mail-ului și a telefonului.

Scopul prelucrării: Daca optați pentru primirea de astfel de mesaje comerciale, vom utiliza adresa dumneavoastră de e-mail pentru a vă trimite mesaje comerciale cu privire la activitățile și promoțiile noastre.

Temeiul de prelucrare:

 • Temeiul legal pentru prelucrarea adresei de e-mail în acest scop îl reprezintă consimțământul dumneavoastră. (art. 6 alin. 1, lit. a GDPR).

Puteți revoca acordul prealabil în orice moment și fără costuri, prin utilizarea link-ului de dezabonare indicat în fiecare comunicare comercială.

 1. Emiterea facturii

Atunci când utilizați Platforma, vom emite facturi pentru plata abonamentului. În acest caz, este posibil să vă prelucrăm prenumele, numele, adresa de email, număr de telefon. Scopul prelucrării: Scopul acestei prelucrări este emiterea facturilor pentru plata abonamentului. Temeiuri juridice:

 • Executarea unui contract sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. (art. 6 alin. 1, lit. b GDPR);
 • Respectarea unei obligații legale la care este supus operatorul (art. 6 alin. 1, lit. c GDPR);

FURNIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Puteți refuza să furnizați anumite Date cu Caracter Personal (indicate mai sus) dar, într-un astfel de caz, este posibil să nu puteți beneficia de anumite servicii specifice raportului contractual descris în această Politică de Confidențialitate.

PRELUCRAREA AUTOMATĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu Caracter Personal nu vor fi prelucrate în vederea generării unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată care ar urma să producă efecte juridice asupra dumneavoastră sau să vă afecteze într-o măsură semnificativă.

DURATA DE PRELUCRARE

Ca regulă, vom prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe durata existenței contului în Platforma noastră.

În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm Datele cu Caracter Personal pentru perioade mai lungi de timp, de exemplu în cazul în care suntem obligați să facem acest lucru în conformitate cu cerințele legale, de reglementare, fiscale sau contabile.

De asemenea, am putea păstra Datele cu Caracter Personal pentru perioade mai îndelungate de timp, astfel încât să avem o evidență exactă a raporturilor dumneavoastră cu noi în cazul oricăror plângeri sau dacă apreciem în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu legată de Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal.

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Putem transfera Datele cu Caracter Personal, în măsura în care acest lucru este necesar, următoarelor categorii de destinatari:

 • parteneri contractuali;
 • subcontractanți;
 • procesatori de plăți;
 • companii ce oferă servicii IT;
 • companii de marketing;
 • autorități publice, instanțe de judecată sau arbitrale, precum și autorități competente să cerceteze săvârșirea de fapte penale.

Acești destinatari pot fi situați în Uniunea Europeană și/sau în Zona Economică Europeană. În cazul în care destinatarii sunt situați în afara Uniunii Europene și a Zonei Economice Europene, inclusiv în țări care nu sunt recunoscute ca asigurând un nivel adecvat de protecție, transferul Datelor cu Caracter Personal se efectuează doar dacă există garanții adecvate, în conformitate cu legea aplicabilă. În acest sens, ne bazăm pe mai multe garanții, precum clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană. Puteți primi de la noi o listă de destinatari din țări terțe, precum și o copie a dispozițiilor convenite care asigură un nivel adecvat de protecție a Datelor cu Caracter Personal. Pentru orice solicitare în acest sens, vă rugăm să ne contactați la datele de contact menționate mai jos.

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Securitatea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal este importantă pentru noi. Prin urmare, Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a proteja Datele cu Caracter Personal, precum limitarea accesului la Datele cu caracter Personal, criptarea sau anonimizarea Datelor cu Caracter Personal, stocarea pe medii securizate.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu legislația aplicabilă, beneficiați de următoarele drepturi:

Dreptul de acces: Aveți dreptul de a obține confirmarea de la noi că Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi, precum și informații privind specificul prelucrării precum: scopul, categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate, destinatarii Datelor cu Caracter Personal, perioada pentru care Datele cu Caracter Personal sunt păstrate, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, drepturilor dumneavoastră, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere, de unde am obținut Datele cu Caracter Personal.

Dreptul la rectificare: Avețiposibilitatea de a solicita rectificarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, cu condiția să fie respectate cerințele legale aplicabile. În eventualitatea unor erori, după notificare, vom corecta imediat Datele dumneavoastră cu Caracter Personal.

Dreptul la ștergere: În anumite cazuri, aveți posibilitatea de a solicita ștergerea Datelor cu Caracter Personal: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm; (ii)ați retras consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și noi nu mai putem prelucra Datele cu Caracter Personal în baza altor temeiuri legale; (iii) Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate contrar legii; (iv)dați curs unui drept legal de a vă opune. Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastră de ștergere în cazul în care prelucrarea Datelor cu Caracter Personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. De asemenea, există alte și circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm această solicitarea de ștergere a Datelor cu Caracter Personal.

Restricționarea prelucrării: Puteți solicita să restricționăm prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal în următoarele situații: (i)în cazul în care contestați corectitudinea Datelor cu Caracter Personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea Datelor cu Caracter Personal în cauză; (ii)în cazul în care prelucrarea este ilegală, și vă opuneți ștergerii Datelor cu Caracter Personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii)în cazul în care nu mai avem nevoie de Datele cu Caracter Personal în scopul prelucrării, dar ni le solicitați pentru o acțiune în instanță; (iv) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime ca operator prevalează asupra celor ale persoanei vizate. Putem continua să folosim Datele cu Caracter Personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: (i)avem consimțământul dumneavoastră; (ii)pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau (iii)pentru a proteja drepturile unei alte altei persoane fizice sau juridice.

Dreptul la portabilitatea datelor: În măsura în care Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate în baza consimțământului dumneavoastră sau pentru executarea contractului și prelucrarea se face prin mijloace automate, aveți dreptul ca Datele dumneavoastră cu Caracter Personal să vă fie furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste Date cu Caracter Personal altui operator. Acest drept nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile celorlalți.

Dreptul la opoziție: În anumite situații, precum atunci când prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe baza unui interes legitim, aveți dreptul de a vă opune prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal de către noi. În caz de opoziție nejustificată, pompeulei.ro este îndreptățită să prelucreze în continuare Datele cu Caracter Personal.

Dreptul de a vă opune primirii de mesaje comerciale: De asemenea, vă puteți opune la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal în scopul trimiterii de mesaje comerciale.

Revocarea consimțământului: În măsura în care prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, puteți revoca oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale: În anumite circumstanțe aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Acest drept nu este aplicabil în cazul în care decizia: (i)este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și noi; (ii)este autorizată de lege care prevede și garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dumneavoastră;(iii)are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.

Dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere: Aveți dreptul de a depune o plângere înaintea Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) în legătură cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal. Datele de contact ale ANSPDCP sunt: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

EXERCITAREA DREPTURILOR DUMNEAVOASTRĂ

Pentru a afla mai multe despre modul în care puteți exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail office[@]pompeulei.ro, sau sa completati urmatorul formular.

Verificarea identității: Acordăm cea mai mare atenție confidențialității tuturor Datelor cu Caracter Personal și ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea în cazul în care faceți o cerere cu privire la Datele cu Caracter Personal.

Taxe: Ca regulă, vă puteți exercita drepturile dumneavoastră în mod gratuit. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a solicita o taxă rezonabilă în cazul în care cererile dumneavoastră sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv.

Timp de răspuns: Depunem tot efortul pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră în cel mult o lună de la primirea solicitării. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor, caz în care vă vom informa cu privire la orice astfel de prelungire și cu privire la motivele întârzierii.

CONTACT

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică de Confidențialitate sau la implementarea acesteia, ne puteți contacta.